home
company
apartments
apartments
gallery
contacts
  interior
  360


Астрея
Булстат:  102678919
Адрес:  ул. "Фердинандова" 56
Тел./Факс  056 844829
Мобилен 1:   089 7930799
Мобилен 2:   089 8690669

ИЗРАБОТКА  НА СГРАДАТА

Обекти в сградата
във всички сухи помещения /стаи, кухни, трапезарии, дневни и коридори/: стени и тавани - гипсова шпакловка върху варова мазилка или гипсофазер  и латекс- един слой;подове –     циментовата замазка;
в мокри помещения: стени , тавани - латекс над варова мазилка; под –  хидроизолация,  циментова замазка;  
баните , тоалетните и кухните– на мазилка и замазка ;
балкони: стени и тавани - с фасадна мазилка, под – хидроизолация,теракота;
външна   дограма:    прозорци    РVС- дограма,стъклопакет – зелено/бяло оцветяване на стъклата;     врати балконски: РVС-дограма,стъклопакет – зелено/бяло оцветяване на стъклата;     
вътрешна  дограма:  МДФ; 
входни врати   – блиндирани;
ВиК инсталация /по проект/ - от полипропиленов водопровод  и РVС канализационни тръби– прекарана  до “точка” ;
Ел. инсталация /по проект/ - силнотокова електро инсталация – до “точка” , съгласувана с желанието на клиента ; ел.табла – без електромер;
Избени помещения – неизмазани, с дървени врати, с изградена ел.инсталация- до точка;
Изграждане на комини и система за отвеждане на пушека;

Общи части:
вход и стълбища: под –теракот, метален парапет , стени с латекс върху гипсова шпакловка върху дварова мазилка или гипсофазер;
Фасади:  външни стени – тухла, топлоизолационна система /експандиран полистирол ./ и фасадна мазилка; 
основи – хидро и топло изолация;
Асансьорна шахта и машинно отделение- бетонно  покритие;
Абонатна станция – зидария и бетонно покритие; 
Покрив  : покривна  хидро  и   топлоизолация    /по проект/ и   битумни керемиди  ;
външен подход: озеленяване по ландшафтен проект,   както и  необходима инфраструктура   към сградата включително и    прикачване към комунални източници и канал.

За ограничен брой клиенти се предлага собствена слънчева отоплителна инсталация за  вода.
При договаряне се поема ангажимент за пълно завършване на обекта по проект на клиента.

РЕГУЛЯРНА  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ  НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ/ОБЩИ ПО ЕСТЕСТВО ЧАСТИ И ОБЩИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБЕКТИ В СГРАДА/ КАТО И СЪОРЪЖЕНИЯ В НЕЯ :
Почистване  на вход, стълбищна площадка, потническо помещение на  асансьор, предблоково пространство – регулярно  чрез метене и измиване в обичайна за поддръжката честота, в часовете на деня между 10,00 и 13,00 или 15,00 и 17,00.
Поддръжка  на осветителна инсталация (в т.ч. подмяна и текущ ремонт на устройства и съоръжения).
Сметоизнасяне – изнасяне на битови отпадъци на възложителя чрез предоставени от изпълнителя торби , един път дневно. Битовите отпадъци се депонират единствено и само в торби предоставени от изпълнителя , здрави ,добре и трайно затворени, поставени пред вратата на обекта на възложителя ежедневно до 10,00ч. При изчерпване на торбите възложителя заявява нови количества  чрез писмено съобщение до изпълнителя в специална кутия за контакти.
Поддръжка и текущ ремонт на асансьорна уредба(ако асансьорът на етажа е използваем).В този ангажимент не се включват разходите  за основен ремонт при повреда.
Инкасиране на суми за общи разходи в етажната собственост – събиране от възложителя на дължимата част от общите за етажната собственост разходи за ток и вода, съобразно начисляването им от доставчика.
Текуща поддръжка и ремонт на общи по естество и предназначение  общи части .

 ОСИГУРЯВАНЕ  НА ЕЛЕКТРОННА ОХРАНА(СОТ) ПО СОБСТВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ МРЕЖА.
Осигуряване на СОТ – охрана чрез лицензиран  охранител с наети устройства за електронна охрана.В услугата с включва и осъществяването  на охраната от лицензирания охранител.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПО СОБСТВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ МРЕЖА.
Осигуряване  на видеонаблюдение на предблоково пространство чрез собствена на изпълнителя звънчево-електронна инсталация, позволяваща видеосигнал от обща външна входна врата до апартамента .

ПОДДРЪЖКА ,ПРОФИЛАКТИКА И ПОЧИСТВАНЕ  НА БАСЕЙН.
Почистване регулярно  чрез събиране и измиване в обичайна за поддръжката честота,зазимяване, профилактика на съоръженията, текущи ремонти.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ ПО СОБСТВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ МРЕЖА.
Доставка на кабелен телевизионен сигнал по собствената на изпълнителя уредба до точка на доставка –входна точка на апартамента съобразно уредбата на сградата.

ИНТЕРНЕТ ДОСТАВКА ПО СОБСТВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ МРЕЖА.
Доставка на кабелен ИНТЕРНЕТ сигнал по собствената на изпълнителя уредба до точка на доставка –входна точка на апартамента съобразно уредбата на сградата.
Начало | За фирмата | Местоположение | Апартаменти | Галерия | Контакти